Projecten

In onderstaande lijst staan een aantal projecten waar Artesia de laatste jaren aan heeft gewerkt.

Tijdreeksanalyse (PASTAS) meetnet Brabant Water

PASTAS is een open source software-programma voor tijdreeksanalyse van hydrologische reeksen (zie Github project), voortgekomen uit een samenwerking tussen de TU Delft (Prof. Bakker) en Artesia. Het afgelopen jaar zijn belangrijke stappen gezet om de software zover uit te breiden en te verbeteren dat PASTAS nu inzetbaar is in het hedendaagse toegepast hydrologisch onderzoek. Lees verder Tijdreeksanalyse (PASTAS) meetnet Brabant Water

De Groote Meer, systeemanalyse en evaluatie 2016

De Groote Meer,  een groot en bijzonder ven op de Brabantse Wal, laat reeds jaren een grote achteruitgang zien in natuurwaarden. Oorzaken hiervoor zijn de lage waterstanden in combinatie met de toestroom van oppervlaktewater met teveel voedingsstoffen vanuit het landbouwgebied de Steertse Heide in België. Lees verder De Groote Meer, systeemanalyse en evaluatie 2016