Davíd Brakenhoff

Davíd Brakenhoff is in 2014 afgestudeerd als hydroloog aan de TU Delft en heeft voor zijn afstudeerscriptie een nieuwe formule afgeleid voor het opschalen van de deklaag waarbij rekening gehouden kan worden met anisotropie en horizontale gelaagdheid van de bodem. Na zijn afstuderen heeft hij drie maanden bij de TU Delft als onderzoeker gewerkt om een tool te ontwikkelen voor het analytisch berekenen van de invloed van getijde op grondwater. In mei 2015 is Davíd begonnen bij Witteveen+Bos in de groep Geohydrologie. Daar heeft hij veel ervaring opgedaan in het opzetten, doorrekenen, analyseren en visualizeren van numerieke grondwatermodellen (MODFLOW, SEAWAT, GIS). Ook is hij daar een belangrijke drijfveer geweest in het opzetten van een workflow en toolbox voor het modelleren en data analyseren via scripts, geschreven in Python. In drie jaar tijd heeft hij een grote hoeveelheid projecten uitgevoerd zoals effectberekeningen van kustversterkingen, diverse geohydrologische modelstudies, soms met verontreinigingen, bemalingsadviezen, het ontwerpen en optimaliseren van grondwatermeetnetten, als geohydrologisch adviseur meewerken aan grote infrastructurele projecten in zowel tenders als de ontwerpfases,  en de ontwikkeling van een tool voor het analytisch berekenen van het effect van drainage bij dijken. In mei 2018 is Davíd begonnen bij Artesia om zich nog verder te verdiepen in de (geo)hydrologie en mee te ontwikkelen aan nieuwe (reken)technieken en tools. Davíd vindt het leuk om te modelleren en tools te ontwikkelen om zo informatie toegankelijk en inzichtelijk te maken, en daarbij gebruik te maken van de nieuwste technieken via een programmeertaal zoals Python.

d.brakenhoff@artesia-water.nl

Hydrologisch adviesbureau