Onno Ebbens

Onno Ebbens

Onno Ebbens is in 2015 afgestudeerd aan de TU Delft in de richting Watermanagement. Voor zijn master scriptie heeft hij bij Deltares gekeken naar het gebruik van tijdreeksanalyse voor de kalibratie van regionale grondwatermodellen en dit toegepast op het Azure model. Daarnaast heeft hij tijdens zijn studie via een educatieve minor zijn bevoegdheid voor docent wiskunde gehaald. Na zijn studie is Onno aan het werk gegaan als geohydroloog bij Witteveen+Bos. Daar heeft hij meegewerkt aan het ontwerp van een Scheldetunnel in Antwerpen (Oosterweelverbinding) en een Ruimte voor de Rivier project in opdracht van het Consortium Grensmaas. Binnen Artesia werkt Onno aan geohydrologische projecten en maakt voor zijn analyses veelvuldig gebruik van grondwatermodellen (Modflow) en tijdreeksanalyse (Pastas). Zijn ervaring met programmeren in Python komt hierbij goed van pas. Naast zijn werkzaamheden bij Artesia geeft Onno ook cursussen programmeren in Python. De combinatie van educatie en inhoudelijk diepgang ligt hem goed.

Hydrologisch adviesbureau