Wouter Beekman

Wouter Beekman
Wouter Beekman (afgestudeerd in Hydrologie/Bodemchemie) is mede oprichter van Artesia: een bureau, gespecialiseerd in onderzoek en toepassingen op het gebied van hydrologie en hydrochemie. Wouter heeft circa 25 jaar ervaring in een groot aantal takken van de hydrologie, uiteenlopend van modelontwikkeling tot beleidsvorming. Hij was ontwerper (in dienst van het SC/Alterra) van het eerste operationele vochtgehalte gestuurde peilbeheer in de Veenkoloniën. Bij Kiwa was hij betrokken bij de ontwikkeling van het geïntegreerd transportmodel (in samenwerking met TNO) en van een nieuw nutriëntenmodel voor het STONE-instrumentarium (in samenwerking met RIZA). Daarnaast vormt veldhydrologie en hydrologische monitoring een rode draad door zijn activiteiten, onder meer als onderzoeker in Spanje en Pakistan naar verzilting van irrigatiegebieden. Later ook in Nederland op het gebied van infiltratieonderzoek. Deze brede hydrologische ervaring en kennis zet Wouter ook in voor grondwaterbeleid, MER-beoordelingen en arbitrage zaken. Tevens heeft Wouter diverse trainingen, PAO-cursusdelen en buitenlandse consultancies verzorgd. Wouter kenmerkt zich als een systeemdenker, nieuwsgierig en toegankelijk voor nieuwe en oude problemen en oplossingen.


w.beekman@artesia-water.nl

Hydrologisch adviesbureau