Frans Schaars

Frans Schaars
Frans Schaars is in 1995 afgestudeerd als hydroloog aan de Technische Universiteit van Delft. Na een jaar onderzoek bij gemeentewaterleidingen Amsterdam is hij als geohydroloog aan de slag gegaan bij Kiwa Water Research met als specialisme dichtheidsafhankelijke stroming. In 2001 heeft Frans samen met twee andere Kiwa- medewerkers het onderzoeks- en adviesbureau Artesia opgericht. Frans is ervaren in modellering van grondwaterstroming in complexe studies en het visualiseren van meet- en berekeningsresultaten. Bovendien is hij betrokken in diverse (inter)nationale ontwikkelingsprojecten van hydrologische software. Bekende voorbeelden daarvan zijn modules aan het populaire grondwaterprogramma MODFLOW, zoals de Density Package, de Sea Water Intrusion Package, en de gridverfijningstool MODGRID. Voor oplossingen op maat maakt hij gebruik van het wiskundeprogramma Matlab. Dit programma leent zich ook uitstekend voor het visualiseren van resultaten door middel van driedimensionale afbeeldingen en animaties.


f.schaars@artesia-water.nl

Hydrologisch adviesbureau