Frank van Vliet

Frank van Vliet
Frank van Vliet is in 2004 afgestudeerd als Fysisch Geograaf aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft tijdens en na zijn afstuderen bij Waterleidingbedrijf Amsterdam (huidige Waternet) gewerkt, waar hij vooral bezig was met de zorg en onderhoud van het grondwatermeetnet (verzamelen veldgegevens, validatie, analyse en rapportage). Medio 2005 is hij gestart bij Artesia, waar hij ruime ervaring heeft opgedaan in de grond- en oppervlaktewater-modellering, data-analyse, geohydrologische meettechnieken en de ontwikkeling van hydrologische software-tools, waaronder ArtDiver.

Voor de modellering van het hydrologische systeem maakt Frank gebruik van verschillende analytische en numerieke rekenmethoden (o.a. TimML, MODFLOW en SOBEK). Door de kennis en ervaring met een verscheidenheid aan modelleerprogramma’s heeft hij de expertise het juiste modelinstrumentarium in te zetten volledig toegespitst op de vraag (model op maat). Een combinatie van verschillende modelinstrumentaria behoort hier tevens tot de mogelijkheden. Zo heeft hij ervaring met de koppeling tussen analytische en numerieke grondwatermodellen (ArtTim en MODFLOW) en heeft hij, door zijn ervaring met enkele GGOR studies, kennis opgedaan omtrent de interactie tussen grond- en oppervlaktewatermodellen (MODFLOW en SOBEK).
Een gedegen analyse van meet- en berekeningsresultaten en een zorgvuldige en zelfstandige werkwijze staan hierbij centraal. Frank is sterk in het analyseren van data en heeft ruime ervaring met de validatie en analyse van grondwatermetingen. Hierbij maakt hij veelvuldig gebruik van het wiskundeprogramma MATLAB, waarmee hij op een flexibele manier data- en modelinvoer kan aanmaken, het modelinstrumentarium kan aansturen en de meet- en berekeningsresultaten kan visualiseren en analyseren.


f.van.vliet@artesia-water.nl

Hydrologisch adviesbureau