Ruben Caljé

Ruben Caljé

Ruben Caljé is begin 2010 als hydroloog afgestudeerd aan de TU Delft, na zijn afstudeerscriptie bij Waternet over koude-warmte opslagsystemen in de ondergrond van Amsterdam. Om ook andere kanten van de hydrologie te ontdekken, is Ruben in april 2010 begonnen bij Artesia. Sindsdien heeft hij gewerkt aan verschillende projecten zoals de effectberekening van kustversterking, verschillende hydrologische modelstudies, een tool om verzilting in polders te berekenen, validatie van grondwaterstanden en tijdreeksanalyse. Ruben vindt het leuk om met metingen en modellen bezig te zijn en om om nieuwe technieken of rekenmethoden te ontdekken. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de gratis app Fieldlogger, voor Android en iOS, om handpeilingen in peilbuizen (of andersoortige handmatige metingen) op te slaan en te delen. Een voornaam doel bij het gebruik van de vele gegevens over de ondergrond en het grondwater is om deze informatie op een overzichtelijke wijze te presenteren,op een interactieve wijze of in duidelijke en mooie visualisaties.


r.calje@artesia-water.nl

Hydrologisch adviesbureau