DAWACO=DINO grondwatermeetreeksen

Waterleidingbedrijven maken voor het beheer en de weergave van grondwaterstijghoogtemetingen gebruik van de databases Dawaco en Dino. Uit een vergelijking is gebleken dat er allerlei soorten verschillen aanwezig kunnen zijn tussen de in Dawaco en DINO geregistreerde grondwaterstanden. Deze situatie is ongewenst omdat deze data de basis vormt voor het hydrologische onderzoek dat wordt verricht. Daarnaast is gebleken dat bij het raadplegen van één van de twee datasets een grote kans bestaat dat een deel van de beschikbare informatie wordt gemist. Sommige metingen staan alleen in DINO, anderen alleen in Dawaco.

De gegevens in de grondwaterdatabases zijn dus niet betrouwbaar en niet eenduidig. De verschillen zijn in sommige gevallen aanzienlijk. Dit vormde voor de waterleidingbedrijven Evides en Brabant Water aanleiding om de verschillen tussen beide databases te analyseren om te komen tot de meest waarschijnlijke en complete reeksen.

Naast het gelijk maken van de twee datasets is het ook gewenst om de dataset te valideren. Door deze validatie worden zoveel mogelijk fouten gecorrigeerd, waarbij rekening wordt gehouden met de oorsprong van de data. Handpeilingen worden vooral gecorrigeerd voor meterfouten (één of twee meter te hoog of te laag) en filterverwisselingen; Divermetingen worden vooral gecorrigeerd voor afwijkende metingen zoals spikes, droogval en structurele afwijking met controlepeilingen (bijvoorbeeld door drift). Voor een succesvolle validatie is het eenvoudig kunnen visualiseren van de metingen een zeer belangrijk aspect.

ArtMerge

Om de constructie en validatie van de complete tijdreeksen op een efficiënte manier te kunnen uitvoeren, heeft Artesia het programma ArtMerge ontwikkeld. Dergelijke softwareondersteuning is noodzakelijk, vanwege de zeer grote hoeveelheden data en vele mogelijke oorzaken voor de verschillen. Voor Brabant Water (1852 waarnemingsfilters) en Evides (880 waarnemingsfilters) gaat het om vele handpeilingen (sinds begin/halverwege 20e eeuw) en Divermetingen (sinds begin 21e eeuw).

ArtMerge sluit naadloos aan op ArtDiver, een validatietool voor loggermeetreeksen. Voor het beoordelen van de reeks is Tijdreeksanalyse als hulpmiddel gebruikt. De uiteindelijke gecombineerde data is vervolgens teruggekoppeld naar zowel DINO als Dawaco.