Fluctuatie-karakteristieken WVP1

Het grondwatermodel HYDROMEDAH in en rond de provincie Utrecht zal opnieuw worden gekalibreerd. In dat kader heeft Artesia de grondwaterstijghoogtegegevens van het eerste watervoerende pakket omgezet naar vlakdekkende kaarten met fluctuatiestatistieken (GHG, GLG en GG).

Uiteindelijke grondwaterstand-stijging wanneer het continu 1 mm/d regent. Hoe groter het rondje, hoe dieper de peilbuis.

Zowel grondwaterstijghoogten uit DINO, als uit de database van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) zijn hiervoor gebruikt.  Met behulp van tijdreeksanalyse is getracht de grondwaterstijghoogte te verklaren uit de neerslag, verdamping, onttrekkingen en rivierstanden.  Van de ruim 1000 reeksen bleken enkele honderden goed te verklaren.

De door middel van tijdreeksanalyse gemiddelde grondwaterstand, vlakdekkend gemaakt door Kriging.

Vervolgens zijn de weers-onafhankelijke gemiddelde grondwaterstand, de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) en de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) bepaald. Om deze goed te kunnen vergelijken met modelresultaten zijn vlakdekkende kaarten gemaakt van deze variabelen. Hierbij zijn verschillende interpolatie-technieken uitgeprobeerd, zoals lineaire interpolatie, inverse distance en Kriging.