Publicaties

Door het publiceren van artikelen en het presenteren op congressen en bijeenkomsten tracht Artesia bij te dragen aan de hydrologische wetenschap. Hieronder staat een overzicht te vinden van enkele activiteiten op dit gebied in de laatste jaren:

Beekman, W. en D. Brakenhoff (2020). Temperatuurmetingen als tracer voor kwel of infiltratie: toepassing in een Drents bosveen. Stromingen 2020-1

Beekman, W. (2019). Doorwerking grondwaterstijghoogte in schijnspiegels. Stromingen 2019-3

Bakker, M., Caljé, R., van der made, K.-J., & Schaars, F. (2014). Detailed Measurement of Horizontal Groundwater Velocities Without a Borehole. AGU. San Francisco.

Beekman, W., Caljé, R., Schaars, F., & Heijkers, J. (2014). Vergelijking van enkele schattingsmethoden voor de actuele verdamping. Stromingen.

Caljé, R. J., Beekman, W., & Schaars, F. (2014). Development of a freshwater lens in a new strip of dunes. SWIM. Husum.

Schaars, F., & Bakker, M. (2014). Simulation of seawater intrusion with standard groundwater codes. SWIM. Husum.

van der Made, K.-J., Caljé, R., Bakker, M., Schaars, F., de Haas, S., & Rasenberg, E. (2014). Grondverdringend in de bodem brengen van glasvezelkabels voor temperatuurmetingen. H20.

Bakker, M., & Schaars, F. (2013). Modeling Steady Sea Water Intrusion with Single-Density Groundwater Codes. Ground Water, 51(1), 135–144.

Bakker, M., Schaars, F., Hughes, J., Langevin, C., & Dausman, A. M. (2013). Documentation of the Seawater Intrusion (SWI2) Package for MODFLOW: Techniques and Methods book 6, chap. A46, 99 p. Reston, VA: U.S. Geological Survey.

Caljé, R., Beekman, W., & Boukes, H. (2013). Finding the origin of salinity in pumping station Nuland by a modeling exercise. EGU. Wenen.

Schaars, F., Hoogmoed, M., van Vliet, F., Stuyfzand, P., Groen, M., van der Made, K.-J., . . . Pedersen, J. (2013). Modeling and monitoring the hydrological effects of the Sand Engine. EGU. Wenen.

Schaars, F., Viezzoli, A., Rolf, H., & Groen, M. (2013). Combining Airborne geophysics and hydrogeological modeling to determine the hydrologic boundary condition below the sea. EGU. Wenen.

van der Made, K.-J., Schaars, F., & Groen, M. (2013). CPT measurements of electrical conductivity in coastal areas for fresh water investigations, a promising alternative. EGU. Wenen.

Bakker, M., & Schaars, F. (2012). Modeling Regional Seawater Intrusion using One Model Layer Per Aquifer. AGU. San Francisco.

Caljé, R., Schaars, F., & Kok, A. (2012). Practical solutions for the automatic calibration of the fresh-salt interface in a groundwater model using the Sea Water Intrusion Package for Modflow. SWIM. Buzios.

Hoogmoed, m., Buma, J., Caljé, R., & Sissingh-Meijer, G. (2012). Dry feet or drinking water? Resolution of the conflict between coastal defense and drinking water supply. SWIM. Buzios.

Schaars, F., & Bakker, M. (2012). Cookbook recipe to simulate seawater intrusion with standard MODFLOW. AGU. San Francisco.

Schaars, F., & Rolf, H. (2012). Hydrologische toepassing van airborne geofysica langs de Nederlandse kust. NHV voorjaarsbijeenkomst. Zeist.

von Asmuth, J., Maas, K., Knotters, M., Bierkens, M., Bakker, M., Olsthoorn, T., . . . Schaars, F. (2012). Software for hydrogeologic time series analysis, interfacing data with physicalinsight. Environmental Modelling and Software, 38(1), 178 – 190.

Schaars, F., Bakker, M., Hughes, J., Dausman, A., & Langevin, C. (2011). Modeling Regional Seawater Intrusion with MODFLOW2005 and the SWI package. MODFLOW and More. Golden, Colorado.

Bakker, M., & Schaars, F. (2010). How to become a Jedi master in modeling seawater intrusion with MODFLOW-SWI. SWIM. S. Miguel.

Dausman, A., Langevin, C., Bakker, M., & Schaars, F. (2010). A comparison between SWI and SEAWAT-the importance of dispersion, inversion and vertical anisotropy. SWIM. S. Miguel.

Kok, A., Auken, E., Groen, M., Ribeiro, J., & Schaars, F. (2010). Using ground based geophysics and airborne transient electromagnetic measurements (SkyTEM) to map salinity distribution and calibrate a groundwater model for the island of Terschelling-The Netherland. SWIM. S. Miguel.

Rolf, H., Schaars, F., & Lebbink, J. (2010). Analysis of brackish water behavior at an ASTR deepwell infiltration site after 20 years of monitoring. SWIM. S. Miguel.

Schaars, F., Kok, A., & Bakker, M. (2010). Calibration of a sharp interface model using Interpolated interface measurements. SWIM. S. Miguel.

Bakker, M., Maas, K., Schaars, F., & von Asmuth, J. (2007). Analytic modeling of groundwater dynamics with an approximate impulse response function for areal recharge. Advances in Water Resources, 30(3), 493–504.

van de Plassche, O., Erkens, G., van Vliet, F., Brandsma, J., van der Borg, K., & de Jong, A. (2006). Salt-marsh erosion associated with hurricane landfall in southern New England in the fifteenth and seventeenth centuries. Geology, 34(10), 829-832.

Bakker, M., Schaars, F., & Borden, D. (2004). Modeling coastal aquifers with the sea water intrusion package for MODFLOW. SWIM. Cartagena.

Schaars, F., Kamps, P., Hoogendoorn, J., & Maas, K. (2003). MODGRID, Simultaneous solving of different groundwater flow models at various scales; An application to the groundwater model of the Amsterdam Dune Water Area. Modflow and More. Golden, Colorado.

Oude Essink, G., & Schaars, F. (2002). Impact of climate change on the groundwater system of the water board of Rijnland. SWIM. Delft.

Schaars, F., & Maas, K. (2002). Forecasting the dynamical salt concentration of the surface waters of the Rhineland water board. SWIM. Delft.

Schaars, F., Olsthoorn, T., & Bakker, M. (2002). The Delayed Effects of Variable Density Flow on Flows and Heads in Fresh Groundwater. SWIM. Delft.

Schaars, F., & Kamps, P. (2001). MODGRID: Simultaneous solving of different groundwater flow models at various scales. MODFLOW 2001 and Other Modeling. Golden, Colorado.

Griffioen, J., Lourens, A., te Stroet, C., Minnema, B., Laeven, M., Stuyfzand, P., . . . Beekman, W. (1998). An integrated ground-water quality model based on hydrogeochemical environments. Water-Rock Interaction. Taupo.

Griffioen, J., Lourens, A., Venema, P., te Stroet, C., Minnema, B., Laeven, M., . . . Beekman, W. (1998). An integrated model for predicting and assessing the development of groundwater quality. Artificial Recharge. Amsterdam.

Olsthoorn, T., & Schaars, F. (1998). Variable density groundwater modeling with MODFLOW: Example Amsterdam Dune Water Area. MODFLOW ’98. Golden, Colorado.

van Gerven, M., & Schaars, F. (1998). Simulation of Density-Driven Flow in MODFLOW; the Density Package and MT3DENSE. SWIM. Ghent.

Hydrologisch adviesbureau