Software

Omdat wij graag over grenzen van standaard softwarepakketten heen kijken zijn wij niet gebonden aan bestaande programmatuur. Wij zijn in staat om uw vraag te beantwoorden met de beste combinatie van bestaande en door Artesia zelf ontwikkelde software. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de rekentechniek, maar ook voor de visualisatie van de uiteindelijke resultaten.

Art programma’s

Artesia ontwikkelt software veelal in Matlab. Artesia heeft de mogelijkheid om Matlab programmatuur te compileren. Wij kunnen u dus Matlab functionaliteiten bieden zonder de noodzaak om Matlab aan te schaffen. Op deze site vindt u enkele software applicaties die door Artesia zijn ontwikkeld.

Programma’s van Derden

Voor ieder hydrologisch/hydrochemisch vraagstuk wordt nagedacht over de wijze waarop deze vraag het best kan worden beantwoord. Daardoor maken wij vaak een oplossing op maat met verschillende beschikbare methoden en programma’s. In het bovenstaande menu staat een korte opsomming van software waar wij goed mee overweg kunnen. Deze lijst is slechts een deel van de bestaande programmatuur die wij voor u kunnen inzetten. Wij ondersteunen alle programmatuur zoals ontwikkeld door de USGS, maar wellicht heeft u zelf een programma ontwikkeld of iets in Excel gemaakt. Artesia kan ook deze programma’s opnemen in de oplossingsmethode.

Hydrologisch adviesbureau