Software van derden

Voor ieder hydrologisch/hydrochemisch vraagstuk wordt nagedacht over de wijze waarop deze vraag het best kan worden beantwoord. Daardoor maken wij vaak een oplossing op maat met verschillende beschikbare methoden en programma’s. In het bovenstaande menu staat een korte opsomming van software waar wij goed mee overweg kunnen. Deze lijst is slechts een deel van de bestaande programmatuur die wij voor u kunnen inzetten. Wij ondersteunen veel programmatuur zoals ontwikkeld door de USGS, maar wellicht heeft u zelf een programma ontwikkeld of iets in Excel gemaakt. Artesia kan ook deze programma’s opnemen in de oplossingsmethode.

Hydrologisch adviesbureau