ArtDiver

ArtDiver screenshot

ArtDiver is een validatietool, waarmee loggermeetreeksen op een transparante en gestructureerde manier verwerkt en gecontroleerd kunnen worden, waarna een representatieve weergave van de grondwaterstand wordt verkregen.

Met behulp van hoogfrequente loggermetingen (o.a. Solinst Leveloggers, Diver- en Keller-loggers) is het mogelijk een reëel en nauwkeurig beeld te krijgen van het verloop van de grondwaterstand. Het uitvoeren van deze metingen en de verwerking van de omvangrijke datahoeveelheden vereist echter een gestructureerde aanpak en correctie-analyse volgens een eenduidige validatiemethode.

Om de verwerking en validatie van de loggermeetreeksen transparant en gestructureerd te kunnen uitvoeren is door Artesia ArtDiver ontwikkeld, waarmee volgens een eenduidige methode een representatieve weergave van de grondwaterstand wordt verkregen. Met het programma kunnen de meetreeksen gecompenseerd worden voor de luchtdruk en worden de metingen op basis van de kabellengte en/of handpeilingen op het juiste referentieniveau (NAP) gebracht. Vervolgens kunnen de meetreeksen visueel beoordeeld worden aan de hand van enkele correctiecriteria. De aanpassingen worden binnen ArtDiver geregistreerd en zijn hierdoor herleidbaar en herroepelijk. Tenslotte kunnen de gevalideerde meetreeksen gepresenteerd worden in het gewenste formaat/figuur of worden weggeschreven naar een database (Datalab, FEWS of Dawaco)

Overzicht             Kenmerken             Validatie             Interesse?

Hydrologisch adviesbureau