Pastas

In samenwerking met de TU Delft heeft Artesia het open-source tijdreeksanalyse programma Pastas ontwikkeld. Hiermee is het mogelijk tijdreeksmodellen te maken, te simuleren, en te visualiseren. Omdat Pastas geschreven is in de programmeertaal Python kunnen alle tools die al beschikbaar zijn in het Python ecosysteem toegepast worden. Dit maakt het mogelijk om de resultaten op vrijwel elke denkbare wijze te analyseren en te gebruiken. Bovendien zijn deze resultaten reproduceerbaar door het gebruik van scripts.

Uitbreidbaar

De opzet van deze software  is modulair, zodat in de toekomst eenvoudig andere bestand-typen, functies, fit-karakteristieken of visualisaties kunnen worden toegevoegd. Afhankelijk van de opdracht kan de software dus op maat worden aangepast om te voldoen aan de behoeften van het onderzoek. Enkele voorbeelden van mogelijkheden:

  • Een doelfunctie die enkel op hoge grondwaterstanden fit;
  • Een nieuwe response die past bij een lokale situatie;
  • Het implementeren van een bestaand model voor de berekening van de grondwateraanvulling;
  • Het koppelen van tijdreeksmodellen aan een database
Voorbeeld van de resultaten van de tijdreeksanalyse van grondwaterstanden.

Meer informatie is te vinden via onderstaande (Engelstalige) links of neem contact op met Ruben Caljé (r.calje@artesia-water.nl), Davíd Brakenhoff (d.brakenhoff@artesia-water.nl) of Onno Ebbens (o.ebbens@artesia-water.nl):

Hydrologisch adviesbureau