Monitoring

Het inrichten van een efficiënte monitoring vraagt vooraf een goede systeemanalyse en gedurende de monitoring een continue controle en eventuele bijstelling. Artesia kan u op dit vlak van dienst zijn door ontwerp en inrichting van het meetnet, uitvoering van (veld)metingen, analyse en eventuele bijsturing van de monitoring.

Hydrologisch adviesbureau