2e ArtDiver gebruikersmiddag

Op donderdag 4 april heeft de 2e ArtDiver gebruikersmiddag plaatsgevonden in hotel Belvedere in Schoonhoven. Deze middag werd speciaal georganiseerd voor alle ArtDiver gebruikers met een service-overeenkomst.

ArtDiver gebruikersmiddag2Circa 20 deelnemers, afkomstig van waterleidingbedrijven, waterschappen en adviesbureaus waren aanwezig. Tijdens deze middag zijn de nieuwe functionaliteiten van ArtDiver gepresenteerd, waarbij speciale aandacht uitging naar de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van (semi-)automatische validatie en snelle signalering /beoordeling van (meet)fouten binnen loggermeetreeksen (Diver, Keller, Solinst, telemetrie). Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden zijn ervaringen uitgewisseld en zijn de toekomstplannen voor ArtDiver besproken. Tenslotte is de nieuwste versie van ArtDiver uitgeleverd aan de gebruikers. De dag werd afgesloten met een gezellige borrel in ons (stam)café aan de Haven.

Wij kijken terug op een zeer succesvolle middag en hopen deze gebruikersdag jaarlijks te laten terugkeren!