ArtDiver uitgebreid met automatische validatie

De nieuwe versie van ArtDiver is recentelijk uitgeleverd en bevat flink wat nieuwe functionaliteiten waarmee het valideren van (logger)meetreeksen op een eenduidige en nog snellere manier kan verlopen. Een belangrijke nieuwe toevoeging is de ‘suggest-tool’ waarmee meetreeksen automatisch geanalyseerd kunnen worden op veel voorkomende fouten.

In de nieuwe versie van ArtDiver hebben we een eerste stap gezet naar een vorm van automatische validatie van de meetreeks, waarmee veel voorkomende fouten automatisch gedecteerd en gecorrigeerd kunnen worden. Daarnaast biedt het programma de mogelijkheid om afwijkende kenmerken van een meetreeks of meetpunt snel te kunnen identificeren en te sorteren. Dit alles zorgt ervoor dat de meetreeksen nog beter geëvalueerd kunnen worden, zowel op meetfouten als op hydrologische invloeden. Het valideren kan hiermee op een nog snellere manier verlopen.

schermopbouw van de suggest-tool voor automatische validatie van de meetreeks

 

suggest-tool

Door middel van de suggest-tool wordt de meetreeks automatisch geanalyseerd op een aantal veel voorkomende fouten, zoals droogval, luchtmeting, pieken, foute inhang, onbetrouwbare metingen etc. De gebruiker krijgt na het opstarten van deze tool direct een lijst met automatisch gedetecteerde afwijkingen die mogelijk gecorrigeerd moeten worden. Met behulp van enkele instellingen kan deze automatische detectering verder verfijnd worden, afhankelijk van het gedrag van het hydrologisch systeem waarin gemeten wordt. Zo kunnen abrupte sprongen nabij winputten wel optreden, terwijl deze op andere plaatsen als afwijkingen moeten worden herkend. Binnen de tool zijn deze afwijkingen goed te visualiseren en te beoordelen, zodat de gebruiker (een deel van) de correcties direct kan accepteren en doorvoeren naar ArtDiver. Tevens biedt deze tool de mogelijkheid om de meetreeks nader te analyseren op gedrag (trend, GxG e.d.). Kortom: een mogelijkheid om meer grip op je data te krijgen.

Voor meer informatie over ArtDiver kunt u contact opnemen met Frank van Vliet:

f.van.vliet@artesia-water.nl