Artesia bouwt QGIS plugin om modellen te valideren

In opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft Artesia een QGIS plugin gemaakt om modelresultaten van tijdreeksmodellen (Pastas) of grondwatermodellen (MODFLOW) te vergelijken met de gemeten grondwaterstanden uit de FEWS database van HDSR.

Na de invoer van de data door middel van een invoerscherm (zie figuur 1) in QGIS, berekend de software allerlei statistieken om de tijdreeksen te vergelijken en de fit van de modellen te berekenen. Deze informatie wordt vervolgens inzichtelijk gemaakt in verschillende kaart lagen. Door op de datapunten te klikken worden de tijdreeksen en statistieken weergegeven in een interactieve figuur voor verdere analyse (zie figuur 2).

De hydrologen van HDSR gaan de “Model Validatie” plugin inzetten om modelresultaten te vergelijken met metingen, om zo een beter ruimtelijk beeld te verkrijgen van 2D modelresultaten. De plugin is net als QGIS zelf grotendeels geschreven in Python, en daardoor makkelijk uitbreidbaar met nieuwe functionaliteiten en fit-statistieken.