Automatische synchronisatie in FieldLogger voor iOS

Sinds kort is de gratis iOS-app FieldLogger in samenwerking met waterschap Peel en Maasvallei sterk verbeterd met een aantal handige toevoegingen.

Het gaat hierbij om de volgende aanpassingen:

  • Metingen en locaties kunnen automatisch worden gesynchroniseerd met een FTP-site. Dit heeft tot voordeel dat alle medewerkers in het veld beschikken over de laatste meetpunten en metingen. Er hoeft enkel een FTP-site te worden ingericht om de data te kunnen delen. De data wordt op de telefoon bewaard, zodat kan worden doorgemeten als de verbinding even wegvalt.
  • Instellingen van de app, zoals de eigenschappen van de extra WMS-kaartlaag of het standaard e-mail adres, kunnen via het locatie-bestand worden geïmporteerd en geëxporteerd. Via deze weg is het dan ook mogelijk instellingen via de FTP naar alle medewerkers op te sturen.
  • Eigenschappen van meet-locaties kunnen worden weergegeven en aangepast. Via een klein icoontje in het invoer-scherm zijn deze eigenschappen te raadplegen
  • Naast de typen invoervelden numeriek, tekst en keuze kan nu ook het invoer-type foto gebruikt worden. Maak een foto bij het meetpunt en deel deze als meting of als eigenschap van het meetpunt.
  • Groepen van meetpunten kunnen worden opgegeven. Definieer de kleur van de meetpunt-icoontjes en geef standaard invoervelden of eigenschappen op per groep.