FieldLogger voor Android sterk verbeterd

FieldLogger voor Android is in opdracht van Vitens sterk verbeterd. De gratis app ondersteunt hiermee de veldwerkers van Vitens, die in verschillende looprondes de grondwaterstand in peilbuizen meten.

Zo is het nu met de Android-versie nu ook mogelijk om metingen te delen via een FTP-server. Bovendien kan een veldmedewerker eenvoudig van loopronde wisselen, door een andere map op de FTP-server te kiezen. De meetlocaties op de FTP-server worden beheerd door FEWS, terwijl de verwerking van de handpeilingen door ArtDiver wordt uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat een veldmedewerker in het veld altijd over de meest recentste locaties en gevalideerde metingen beschikt.

Naast de FTP-functionaliteit is ook aandacht besteed aan het weergeven van bemeten locaties, een keuze om metingen altijd in wintertijd op te slaan en het meegeven van eigenschappen bij locaties. Ook kunnen bepaalde app-instellingen via de FTP-server worden ingesteld, zoals het opslaan van metingen in wintertijd, ook tijdens de zomer. Een volledig overzicht van de huidige functies van FieldLogger, zowel voor Android als voor iOS, is te vinden op de FieldLogger-pagina.