Hervalidatie grondwater- metingen Vitens

Na eerder uitgevoerde projecten waarbij de grondwaterstand-meetreeksen van Brabant Water en Evides gevalideerd zijn, zullen ook de meetreeksen van Vitens door Artesia gevalideerd worden.

De in het verleden gevalideerde meetlocaties, samen met de meetlocaties van Vitens

Vitens beheert in circa 100 winvelden een grondwatermeetnet bestaande uit circa 20.000 waarnemingsfilters, waarin zowel via handpeilingen als met behulp van Divers (automatische drukopnemers) de grondwaterstand wordt gemeten. In het verleden bestonden de metingen uit tweewekelijkse handpeilingen. Sinds 2000 wordt in circa 6.000 waarnemingsfilters gebruik gemaakt van Divermetingen (meetfrequentie variërend van dagelijks tot eens per uur).

De gegevens van deze meetpunten worden door Vitens vastgelegd in de database DAWACO. Vanuit DAWACO wordt van een selectie van meetpunten periodiek een export gemaakt. Deze export wordt door TNO opgenomen in de landelijke grondwaterdatabank DINO, die in de nabije toekomst zal overgaan in de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Artesia zal de bestaande dataset van hydrologische meetreeksen uit DAWACO en DINO controleren op fouten en tekortkomingen. Geconstateerde fouten worden aan de hand van nieuwe geautomatiseerde validatietechnieken en databronnen (zoals barometrische gegevens van het KNMI) hersteld, waardoor een nieuw kwalitatief voldoende betrouwbare dataset ontstaat waarmee voldaan wordt aan eisen van landelijke validatie eisen zoals die opgenomen zullen worden in de BRO.

Artesia heeft hiervoor software (o.a. ArtMerge en ArtDiver) ontwikkeld, waarmee de constructie van complete tijdreeksen op een efficiënte wijze kan worden uitgevoerd. Dergelijke softwareondersteuning is noodzakelijk, omdat het gaat om zeer grote hoeveelheden data en vele mogelijke oorzaken voor de verschillen. Voor het beoordelen van de reeks wordt  Tijdreeksanalyse als hulpmiddel gebruikt. De uiteindelijke gecombineerde data wordt vervolgens teruggekoppeld naar DINO en de database van Vitens.