Bijeenkomst meten van grondwaterstroming met glasvezelkabels op 1 april

Op vrijdag 1 april organiseerden PWN, de TU Delft, Wiertsema en Artesia een bijeenkomst over het meten van grondwaterstroming met behulp van glasvezelkabels. In verband met een promotie-onderzoek over dit thema, zijn we op zoek naar nieuwe proeflocaties. Wanneer u geïnteresseerd, kunt u mailen naar r.calje@artesia-water.nl.

In 2014 hebben wij met een proefopstelling in het infiltratiegebied van PWN aangetoond dat het mogelijk is om de grootte en richting van de grondwaterstroming te bepalen met temperatuurmetingen langs glasvezelkabels. In 2015 hebben we daar een artikel overgeschreven in H2O en in het amerikaanse blad Water Resources Research. Het ging hierbij om een ‘actieve’ proef, waarbij met behulp van een warmtekabel het grondwater werd opgewarmd. In andere gevallen wordt het grondwater op natuurlijke wijze opgewarmd, bijvoorbeeld door fluctuaties in de temperatuur van een infiltratiepand en spreekt men van een passieve proef. Bij PWN heeft Bas des Tombe een passieve proef geanalyseerd om de grondwaterstroming te bepalen in het kader van zijn afstudeeronderzoek aan de TU Delft. De komende 4 jaar zal Bas het onderzoek naar de mogelijkheden van het meten van de grondwaterstroming met glasvezelkabels voortzetten in de vorm van een promotie onderzoek aan de TU, in het kader van het NWO programma New Delta. Voor dit onderzoek zoeken we relevante proeflocaties, en dat is wellicht ook interessant voor u .
Tijdens de bijeenkomst zijn een aantal korte presentaties gegeven, met veel ruimte voor discussie. Het programma zag er als volgt uit:
12:30 lunch (optioneel)
13:00-13:30 inloop + koffie

13:30-14:30 presentaties:

  • Het belang van grondwaterstromingsmetingen en toelichting op het infiltratiesysteem bij PWN (Lucas Borst, PWN)
  • Onderzoek met glasvezelkabels bij de TU Delft (Mark Bakker, TU Delft)
  • Installatie op de huidige proeflocatie (Kees-Jan van de Made, Wiertsema & Partners)
  • Resultaten van de actieve proef (Ruben Caljé, Artesia)
  • Resultaten van de passieve proef (Bas des Tombe, TU Delft)
  • Onderzoeksvragen promotie (Mark Bakker, TUdelft)
  • Proeflocaties, criteria en vervolg keuzeproces (Frans Schaars, Artesia)
14:30 -15:00 discussie
15:00 bezoek proeflocatie
  • 20 min wandelen naar de proeflocatie
  • demonstratie proef
  • 20 min terugwandelen
16:00 afronding met een drankje
Gedurende de discussie zijn we vooral ook benieuwd naar uw ideeën voor toepassingen van glasvezelkabels en temperatuurmetingen in de ondergrond. Naast de presentaties is er een demonstratie gegeven van de apparatuur, indien het weer het toelaat bij de proeflocatie in de duinen, anders in de zaal.
Locatie: Bezoekerscentrum “de Hoep”, Johannisweg 2, 1901 NX Castricum