Nieuwe ontwikkelingen ArtDiver

Naar aanleiding van een aantal validatieprojecten van Artesia is ArtDiver de laatste tijd sterk verbeterd. We willen graag enkele ontwikkelingen benoemen.

Voor Vitens en WML heeft Artesia het afgelopen jaar de loggermeetreeksen van circa 7000 meetpunten gevalideerd. Om dit efficiënt te laten verlopen zijn er wat extra functionaliteiten in ArtDiver gebouwd. Daarnaast is ArtDiver aangepast op de werkwijze van bovenstaande waterleidingbedrijven, zodat er vanuit de invoer- en uitvoerkant een betere koppeling is met externe databasesystemen zoals FEWS en DAWACO.

Veel van deze nieuwe functionaliteiten zijn samen met de gebruikers van het programma ontwikkeld. Sommige aanpassingen zijn zeer specifiek, andere meer algemeen.

Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen:

Het invoerscherm voor het updaten van alle gegevens.
Het invoerscherm voor het updaten van alle gegevens.
  • een putverstoppingsmodule voor Brabant Water waarmee  met behulp van de gemeten verlaging in pompputten (eventueel aangevuld met het gemeten debiet) de mate van putverstopping nauwkeurig bepaald kan worden.
  • een directe import en update van alle meetreeksen en putkenmerken in ArtDiver. Deze import wordt via 1 druk op de knop bediend en zorgt voor een update van de putkenmerken, update van de KNMI luchtdruk- en neerslagreeks, update van de controle-handpeilingen en een import van de loggermeetreeksen.
  • een inventarisatie van een meer directe koppeling van ArtDiver met DAWACO (in opdracht van PWN). Deze koppeling zal zonder externe opslag (adi-file) in ArtDiver werken.
  • een inventarisatie van een meer directe koppeling van ArtDiver met de toekomstige grondwaterdatabase (Oracle) van Waternet.
  • import en verwerking van handpeilingen in ArtDiver in combinatie met automatische signalering van meetfouten
  • ondersteuning van nieuwe import-bestanden zoals dat-files van Divers (SWS), csv-files van Rugged TROLL dataloggers, xml-files van Ellitrack-D waterstandmeters en csv-files van Diver-Hub telemetrisch systeem (SWS).
  • Directe import (download) van oppervlaktewaterstanden uit Waterbase
  • Export en directe upload van meetreeksen naar een website. De layout van de website kan specifiek zijn of zelf vanuit een template worden ingedeeld (o.a. toevoegen logo, tekst etc.)

Ook in 2015 zullen we samen met de gebruikers het programma verder ontwikkelen, zodat de verwerking en validatie van loggermeetreeksen verder geoptimaliseerd kan worden.

Voor meer informatie over ArtDiver kunt u contact opnemen met Frank van Vliet:

f.van.vliet@artesia-water.nl