Nieuwe ontwikkelingen ArtDiver

Recentelijk is er een nieuwe versie van ArtDiver uitgekomen. In 2011 zijn vele nieuwe functionaliteiten in het programma gebouwd die het valideren van loggermeetreeksen en de presentatie van de gegevens vergemakkelijken. Veel van deze nieuwe functionaliteiten zijn samen met de gebruikers van het programma ontwikkeld.

Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen:

  1. Directe download van KNMI luchtdruk- en neerslagmetingen via internet. Download automatisch het dichtsbijzijne KNMI-station en update eenvoudig de luchtdrukmetingen tot maximaal 24 uur geleden.
  2. Volledige weergave van de meetopstelling in de tijd voor evaluatie van de veranderingen van de bovenkant buis, maaiveld, positie van de logger en de filterstelling in relatie tot de loggermeetreeks.
  3. Het toekennen van een kwaliteitskenmerk aan individuele metingen. Niet alle metingen hebben dezelfde betrouwbaarheid. Door bijvoorbeeld een gebrek aan controlemetingen kan een loggermeetreeks niet altijd direct als betrouwbaar worden vrijgegeven. In ArtDiver is er de mogelijkheid om metingen te kenmerken als betrouwbaar, twijfelachtig en onbetrouwbaar. Deze kenmerken kunnen vervolgens worden meegenomen naar een database (FEWS). De gebruiker van de data kan bij een vervolganalyse of interpretatie van de metingen rekening houden met dit kwaliteitskenmerk van de metingen.

  4. Presentatie van de meetreeksen in externe figuren (A4 landscape formaat) met een locatiekaartje (Google Earth achtergrond) en een overzicht van de putkenmerken (zie voorbeeld). Optioneel kan een locatiefoto, boorstaat en bedrijfslogo worden toegevoegd. Deze figuren zijn eenvoudig in batch naar een word-, pdf- of jpg-bestand te exporteren. Dit vergemakkelijkt het maken van jaar-/voortgangsrapportages.
  5. Volledige interactie met DAWACO. Hierdoor is het mogelijk om het beheer van de meetpuntkenmerken en handpeilingen in DAWACO te houden, maar de validatie van de loggermeetreeksen in ArtDiver uit te voeren. Alle putkenmerken, controlepeilingen en andere informatie kunnen in ArtDiver geimporteerd of geupdated worden, waarna de nieuwe loggermeetreeksen gekoppeld en gevalideerd worden. Tenslotte kunnen de gevalideerde meetreeksen weer naar DAWACO worden weggeschreven.
  6. Export naar kmz-files die tevens via Google maps in een webbrowser te bekijken zijn (webgebaseerde presentatie van de metingen).

Ook in 2012 zullen we samen met de gebruikers het programma verder ontwikkelen, zodat de verwerking en validatie van loggermeetreeksen verder geoptimaliseerd kan worden.

Voor meer informatie over ArtDiver kunt u contact opnemen met Frank van Vliet:

f.van.vliet@artesia-water.nl