Nieuwe versie ArtProf

Artesia heeft een nieuwe versie van ArtProf uitgebracht. Met dit programma, ontwikkeld voor Waterschap Aa en Maas, is het mogelijk om de zogenaamde legger, waarin de gewenste doorstroom-profielen van de verschillende waterlopen zijn opgenomen, te vergelijken met de ingemeten bodemprofielen.

Screenshot van ArtProf
Evalutatiescherm ArtProf met ingemeten profielen en waterloopvakken

Van de ingemeten punten langs een profiel worden op een geautomatiseerde wijze doorsneden gemaakt. Door deze te koppelen aan het betreffende waterloopvak van de legger is het mogelijk om de profielen op een snelle en overzichtelijke manier met elkaar te vergelijken. Hierbij zijn de profielen op een intuïtieve manier visueel te vergelijken. In de nieuwe versie zijn vooral verbeteringen doorgevoerd om het automatisch beoordelen van profielen mogelijk te maken, als ondersteuning van de visuele vergelijking.

Op basis van het verschil van de bodemdiepte, bodembreedte en bodemhoek is het mogelijk om afwijkende waterloopvakken snel te identificeren. Vervolgens kunnen de profielen automatisch gesorteerd worden op de mate van afwijking. Ieder waterloopvak wordt beoordeeld als ‘goed’, ’te groot’, ’te klein’ of ‘fout’ (een te grote afwijking van de legger). Op deze wijze kunnen de medewerkers van Aa en Maas snel de meest afwijkende profielen bekijken, en eventuele maatregelen treffen. Ook is het mogelijk om deze beoordeling te exporteren naar een beheerstabel in excel.

Klik hier voor meer informatie over ArtProf