Onderlinge beïnvloeding bij bepaling putverstopping

In opdracht van Brabant Water heeft Artesia een methode ontwikkeld om de mate van putverstopping te bepalen door analyse van hoogfrequente afpompingsreeksen. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderlinge beinvloeding van de putten.

10 dagen gemeten stijghoogte in een put. De grote sprongen zijn het gevolg van schakelingen in de put zelf. De kleinere sprongen worden veroorzaakt door naburige putten. De getallen bij de grafiek even aan wanneer de verschillende putten aan (groene punten) en uit (rode punten) gaan.
10 dagen gemeten stijghoogte in een put. De grote sprongen zijn het gevolg van schakelingen in de put zelf. De kleinere sprongen worden veroorzaakt door naburige putten. De getallen bij de grafiek even aan wanneer de verschillende putten aan (groene punten) en uit (rode punten) gaan.
Brabant Water registreert de afpomping van pompputten op diverse locaties met automatische drukopnemers. Het verschil tussen de ruststand (hoog peil) en de bedrijfsstand (laag peil) levert een afpomping horende bij het onttrokken debiet. Iedere wisseling van rust naar bedrijfsstand of andersom levert informatie over de afpomping. Door de afpompingen over een langere periode te analyseren kan zichtbaar worden gemaakt of de afpomping verandert. Hierbij is een toename van de afpomping een belangrijke indicatie voor het optreden van putverstopping. De mate van verstopping bepaalt de prioriteit voor regeneratie van de putten.

De hoofgrequente meting van de stijghoogte in de put(boven) en de splitsing van deze stijghoogte in de invloed van drie van de geanalyseerde putten (onder).
De hoofgrequente meting van de stijghoogte in de put (boven) en de splitsing van deze stijghoogte in de invloed van drie van de geanalyseerde putten (onder).
Het bijzondere van deze methode is dat er rekening gehouden wordt met de onderlinge beïnvloeding van de putten. Het blijkt dat wanneer we dit proces meenemen de toename van de afpomping (en daarmee de mate van putverstopping) veel beter voorspeld kan worden. De methode is getest voor pompstation Genderen. De focus richt zich nu op de toepassing voor andere pompstations en optimalisatie van de meetinspanning, zodat voor alle putten de verstoppingstrend vastgesteld kan worden.

Met dit onderzoek wordt het mogelijk het onderhoud van putten (regenereren) af te stemmen op de verstoppingssnelheid. Hiermee kan het onderhoud efficiënter plaatsvinden en worden kosten bespaard.