Skytem resultaten op NHV dag

Op de voorjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV), met als thema Remote Sensing, heeft Frans Schaars samen met Harry Rolf van PWN een presentatie gehouden.

Een 3d beeld van de weerstand bij de Bergen kleilaag.
Zoals uit de titel (‘Hydrologische toepassing van airborne geofysica langs de Nederlandse kust’) blijkt, komen de verschillende gebieden ter sprake waar met een helikopter is gevlogen: de beheersgebieden van PWN en Dunea, een kuststrook voor het beheersgebied van Waternet, en de eilanden Terschelling en Ameland voor Vitens. Het Deense bedrijf Skytem heeft hier met een door een helikopter gedragen meethoepel gevlogen, waarmee geo-elektrische metingen worden gedaan op een hoogte van 25-40 meter boven de grond. De weerstand van de grond tot ongeveer 200 meter diepte kan met deze metingen worden bepaald, en daarmee de aanwezigheid en diepte van zout grondwater en kleilagen.

De presentatie ging vooral in op de mogelijkheden van het gebruik van dit soort data voor hydrologische vraagstukken in de Nederlandse context. Een aantal voorbeelden van de resultaten zijn gepresenteerd, als ook verdere bewerkingen met de data. Zo is de gemeten geofysische weerstand vergeleken met boorgatmetingen, kan het resulterende zoet-zout-grensvlak worden vergeleken met andere data-bronnen, en kunnen hydrologische modellen beter geijkt worden. Ook enkele praktische aspecten als kosten, vergunningen en planning passeerden de revue.

De presentatie kunt u hier downloaden.