Helikopter “kijkt” onder de grond

In september 2011 zijn helikoptervluchten uitgevoerd boven de waterwingebieden van PWNDunea (Solleveld) en Vitens (Ameland). Het Deense bedrijf Skytem vliegt met een door een helikopter gedragen meethoepel, waarmee geo-elektrische metingen worden gedaan op een hoogte van 25-40 meter boven de grond. De weerstand van de grond kan met deze metingen worden bepaald, en daarmee de aanwezigheid en diepte van zout grondwater en kleilagen.

Artesia begeleidt het uitvoeren van de metingen en zal de verkregen gegevens verwerken en vertalen naar geohydrologische informatie. In 2010 heeft Artesia voor Terschelling soortgelijke werkzaamheden verricht.

De helicopter vliegt over zee…
en over land.