Verdampings-vergelijking

In opdracht van STOWA en SAT-WATER onderzoekt Artesia de prestaties van verschillende schattingmethoden voor de verdamping boven land. De verdamping wordt door een aantal hydrologische modellen berekend, maar kan ook worden bepaald met behulp van satellietmetingen of locatiemetingen. De resultaten van deze verschillende methoden zijn met elkaar vergeleken.

De verdamping voor het NHI in de verschillende maanden van 2006.
De verdamping voor het NHI in de verschillende maanden van 2006.

De hydrologische modellen die met elkaar worden vergeleken zijn:

  • Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI)
  • HYDROMEDAH (met verdamping volgens 3 verschillende bepalingsmethoden: PenmanMonteith, Makkink en Wofost)
  • Brabant model
  • Integraal Beheersgebiedsdekkend RegionAal HYdrologisch Model (IBRAHYM)

Buiten deze modellen wordt de verdamping ook vergeleken met uit satellietmetingen bepaalde verdampingswaarden via het door eleaf ontwikkelde ETLook-algoritme, en eddy-correlatie metingen van Alterra en het KNMI.

De verdamping in de verschillende modellen wordt ruimtelijk en temporeel met elkaar vergeleken. Zo is de verdamping berekend met het NHI voor de verschillende maanden van het jaar 2006 hiernaast weergegeven. Er kunnen behoorlijke verschillen optreden tussen de verschillende hydrologische modellen of reken-methoden. Deze treden vooral in droge tijden op, wanneer verdampingsreductie optreedt. Het verschil in de gemiddelde maandelijkse verdamping kan voor de droge maand juli 2006 oplopen tot enkele mm/dag.

De vergelijking van de verschillende verdampingswaarden bij Cabauw.

Bovendien hebben Alterra en het KNMI in 17 locaties de verdamping bepaald door middel van een warmtestraling-balans. Meer informatie over deze studie is hier te vinden. Voor deze locaties worden de metingen in de tijd vergeleken met de verschillende modellen en de satelliet-metingen. Hiernaast is hiervan een voorbeeld te zien, voor de locatie Cabauw, waarbij ook duidelijk de verschillen in juli optreden.

Meer informatie is binnenkort in de sectie projecten van deze site te vinden.