Simultaan valideren van DINO & Dawaco

Waterleidingbedrijven maken voor het beheer en de weergave van grondwaterstijghoogte metingen gebruik van de softwarepakketten Dawaco en Dino. Uit een vergelijking tussen de opgeslagen stijghoogten in beide databases bleek dat deze frequent van elkaar verschillen. Deze verschillen moeten dus ontstaan zijn tijdens de overdracht van de metingen naar de beide databases. Deze procedures blijken dus niet robuust en foutgevoelig.

De conclusie is dat de gegevens in de grondwaterdatabases niet betrouwbaar en niet eenduidig zijn. De verschillen zijn in sommige gevallen aanzienlijk. Dit vormde voor de waterleidingbedrijven Evides en Brabant Water aanleiding om de verschillen tussen beide database te analyseren om te komen tot de meest waarschijnlijke en complete reeksen. Deze reeksen zullen vervolgens in beide databases worden opgeslagen.

ArtMerge:

De interface van ArtMerge.

Artesia heeft hiervoor software (ArtMerge) ontwikkeld, waarmee de constructie van complete tijdreeksen op een efficiente wijze kan worden uitgevoerd. Dergelijke softwareondersteuning is noodzakelijk, omdat het gaat om zeer grote hoeveelheden data en vele mogelijke oorzaken voor de verschillen.

ArtMerge sluit naadloos aan op ArtDiver. Voor het beoordelen van de reeks wordt  Tijdreeksanalyse als hulpmiddel gebruikt. De uiteindelijke gecombineerde data wordt vervolgens teruggekoppeld naar DINO en Dawaco.