Martin Vonk

Martin Vonk

Martin Vonk heeft een bachelor studie gedaan in Applied Earth Sciences. In 2021 heeft hij zijn master Water Management behaald. Zowel de bachelor en masterstudie  zijn behaald aan de Technische Universiteit van Delft. Voor zijn master thesis heeft Martin onderzoek gedaan naar de invloed van de onverzadigde zone bij tijdreeksanalyse van grondwaterstanden. Hij is tijdens het beloop van zijn scriptie o.a. begeleid door Frans Schaars. Na zijn afstuderen is hij blijven werken bij Artesia. Zo kan hij zijn expertise met betrekking tot tijdreeksanalyse verder uitwerken en ervaring opdoen in andere aspecten van de hydrologie.

m.vonk@artesia-water.nl

Hydrologisch adviesbureau