Aanvullende berekeningen Bargerveen

Het Bargerveen, gelegen ten oosten van Coevorden tegen de Duitse grens aan, is een natuurgebied, waar het hoogveenherstel conflicteert met de landbouwbelangen. Artesia heeft enkele berekeningen uitgevoerd, om het effect van een bufferzone en de alternatieven hierop te evalueren.

In het Bargerveen wordt al jaren onderzocht wat de beste maatregel is om de randvoorwaarden te bereiken die nodig zijn voor het realiseren van de kernopgaven Natura 2000. Om de aangroei van hoogveen te stimuleren is ooit, op basis van een spreadsheet-model, besloten dat een bufferzone van 500 meter breed ten zuiden van het hoogveen de meest optimale maatregel is.

User interface om de gevoeligheid van de modelresultaten te onderzoeken.

De aannamen in het model, de resultaten van andere alternatieven en de gevoeligheid op geologische parameters waren echter niet geheel duidelijk. Vandaar dat Artesia deze zaken verder heeft uitgewerkt. De werkzaamheden bestonden uit de bouw van een eenvoudig 2d-MODFLOW-model, berekening en visualisatie van diverse alternatieven en een gevoeligheidsanalyse voor geohydrologische parameters.

Uit de berekeningen volgt dat er kansrijke alternatieven zijn voor de bufferzone, en dat de lengte van de bufferzone ingeperkt kan worden zonder dat de stijghoogte in het veen sterk daalt. Het meest kansrijke alternatief bestaat uit het verhogen van een bestaande sloot ten zuiden van het Bargerveen. Vervolgens kan proefondervindelijk vastgesteld worden wat het resulterende debiet is, om zo de onzekerheid van de geologische parameters te ondervangen.

Stijghoogteresultaten voor diverse breedtes van de bufferzone.
Stijghoogteresultaten voor diverse alternatieven.