Bemalingen

Artesia voert regelmatig bemalingsstudies uit. Deze kunnen uiteenlopen van kleine simpele studies, tot complexere studies, vaak in samenhang met sanerings-vraagstukken. Een voorbeeld hiervan is de bemaling bij Scherpenzeel:

Bij een tankstation te Scherpenzeel dienen werkzaamheden aan een LPG tank te worden uitgevoerd. Hiervoor dient grondwater te worden onttrokken. Op naburige percelen is een verontreiniging in het grondwater aanwezig. Ten behoeve van de werkzaamheden aan de LPG tank zal het grondwater tot maximaal 3,0 m-mv worden verlaagd. Verwacht wordt dat maximaal 10m3 grondwater per uur onttrokken gaat worden. In opdracht van IDDS is door Artesia berekend wat de gevolgen zijn van deze bemaling.

Berekende verlaging na een onttrekking van 7 aaneengesloten dagen

Met behulp van de formule van Theis is berekend hoeveel debiet moet worden onttrokken om de gevraagde verlaging van de grondwaterstand te bereiken. Vervolgens is berekend wat het effect is van de bemaling op de nabij gelegen Streefwaarde- contour en Interventie-contour.