Bepaling droogte-statistiek Brabant

Bij droogte kunnen de waterschappen in Noord-Brabant een beregeningsverbod voor grasland instellen. Voor de vaststelling van droogte worden de metingen van de grondwaterstand gebruikt. Aan Artesia is gevraagd voor elk van de te analyseren meetpunten de grenswaarde voor droogte te bepalen.

Eén van de gesimuleerde reeksen, samen met de metingen, en de afleiding van de verschillende grenswaarden.

De waterschappen, landbouw en natuurbeheerders hebben deze grenswaarde zo gedefinieerd, dat een beregeningsverbod gemiddeld ééns in de acht jaar zou moeten worden afgekondigd. De bestaande meetreeksen zijn vaak echter onvoldoende lang om deze statistiek uit af te kunnen leiden. Artesia heeft daarom de grondwaterstand-statistiek voor de afgelopen 25 jaar afgeleid, door middel van tijdreeksanalyse en simulatie van de grondwaterstand op basis van het weer.

Een visualisatie van de afgeleide bandbreedte voor elk van de meetpunten.

Deze statistiek bestaat uit grenswaarden voor de voorjaarsgrondwaterstand en de zomergrondwaterstand. Tevens is een bandbreedte voor elke dag van het jaar uit deze gesimuleerde reeksen afgeleid. Deze bandbreedte helpt de waterbeheerder bij het inschalen van de huidige grondwaterstand.

Voorafgaande aan deze analyse zijn alle in Noord-Brabant beschikbare meetpunten via een aantal criteria geclassificeerd, om zo tot een goede set van meetpunten te komen op het beregeningsbeleid op te toetsen. Deze meetpunten worden per stroomgebied getoetst aan de opgestelde criteria. Wanneer een meerderheid van de meetpunten de criteria overschrijdt (en wanneer de grondwaterstand dus lager is dan de voor dat meetpunt bepaalde grenswaarde), wordt het waterschapsbestuur geadviseerd om een beregeningsverbod in te stellen. Artesia heeft voor elk van de deelgebieden in kaart gebracht hoe vaak zo’n verbod in de afgelopen 25 jaar zou hebben opgetreden.