Datavalidatie Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta heeft de beschikking over een groot aantal grondwatermeetreeksen die al dan niet gevalideerd zijn. Momenteel zijn praktisch alle grondwatermeetpunten voorzien van Divers® (automatische drukopnemers), die vier keer per jaar worden uitgelezen en waarvan de uitleesbestanden (mon-files) automatisch worden doorgevoerd naar de database WISKI.

Voorbeeld van een meetpunt met de verschillende meetreeksen

Een uitgebreide controle en validatie van deze meetreeksen (zowel de handpeilingen als divermeetreeksen) heeft nog niet plaatsgevonden, zodat nog niet duidelijk is in hoeverre de meetpunten een representatieve grondwaterstand vertegenwoordigen. Hierdoor is uitlevering van de meetreeksen door het Waterschap aan derden nog niet mogelijk geweest. Met het oog op de ijking van het grondwatermodel van West-Brabant was behoefte aan een tijdreeksanalyse van een groot deel van deze grondwatermeetreeksen. Door Artesia zijn deze grondwatermeetreeksen uit WISKI gevalideerd. Hierbij zijn tevens de samenvallende grondwaterreeksen uit DINO meegenomen en gevalideerd.

Overzicht van alle meetpunten met een Diver en de koppeling met het KNMI meetstation waarvan de luchtdruk gebruikt wordt ter compensatie van de divermeetreeks.

De validatie is uitgevoerd met behulp van het programma ArtDiver waarmee de ongevalideerde (diver)meetreeksen uit WISKI en DINO ingelezen en visueel gecheckt zijn en waarbij uitbijters en foute metingen gecorrigeerd zijn. Voor de barometrische compensatie van de divermetingen zijn luchtdrukmeetreeksen van de KNMI-stations Gilzen-Rijen en Woensdrecht gebruikt. Deze geven een betrouwbaarder resultaat dan de meetreeksen die gecompenseerd zijn met een Baro-Diver. De luchtdrukmetingen van de Baro-Divers lijken namelijk erg gevoelig te zijn voor temperatuurschommelingen en hebben mogelijk een grotere meetonnauwkeurigheid of een te geringe meetfrequentie (dagmeting i.p.v. uurmeting). Per meetpunt is de validatie-status van de meetreeks vastgesteld:

  • Status 1: correct zonder aanpassingen (meetreeks is betrouwbaar)
  • Status 2: correct met aanpassingen (meetreeks is betrouwbaar)
  • Status 3: correct met aanpassingen (meetreeks is matig betrouwbaar)
  • Status 4: niet correct (meetreeks is onbetrouwbaar)

De meetreeksen in WISKI worden met deze aanpassingen gecorrigeerd, zodat er uiteindelijk een betrouwbare dataset van grondwaterstanden beschikbaar komt.