Evaluatie afstroming open-infiltratie Ouddorp

De provincie Zuid Holland vindt een afstromingsverlies van 10% van het infiltratiewater acceptabel. Artesia heeft met behulp van een gecombineerde berekening met Modflow en MT3DMS aangetoond dat het open infiltratiesysteem van Ouddorp aan deze vergunningseis voldoet.

Berekende afstroming na 1 jaar met gemiddelde situatie