Evaluatie uitbreiding duingebied Spanjaards Duin

Als compensatie voor de aanleg van Maasvlakte 2 is in 2008-2009 een nieuw stuk duin gecreëerd voor de kust van’s-Gravenzande. Artesia evalueert jaarlijks de ontwikkeling van de grondwaterdynamiek onder deze nieuwe kustzone.

De CVES-meting in een raai door de duinvallei.

Over een lengte van ongeveer 2 km is de kust 300 meter zeewaarts gelegd. In deze nieuwe kuststrook is een duinvallei gevormd, afgeschermd van de zee door een nieuwe zeereep. Na de initiële aanleg moet de duinvallei zich door windwerking natuurlijk ontwikkelen en dynamisch handhaven. Het behalen van de uiteindelijke natuur-doelstelling, een natte duinvallei, is afhankelijk van dit zandtransport, in combinatie met een specifieke grondwaterdynamiek.

Door de verbreding van het duin verbreedt en verdiept ook de zoetwaterbel onder het duin. Op basis van stijghoogtemetingen analyseert Artesia de invloed van deze processen op de grondwaterdynamiek met behulp van tijdreeksanalyse en numerieke profielmodellen. Daarnaast voert Artesia regelmatig CVES-metingen uit in samenwerking met Michel Groen (VU/Acacia) om de ontwikkeling van de zoetwaterbel te volgen.