Herkomst grondwater kwetsbare winningen

In 2010 is voor 26 kwetsbare grondwaterwinningen van Brabant Water de herkomst van het grondwater berekend. Verandering in bedrijfsvoering, reallocatie van productiemiddelen of nieuwe bedreigingen kunnen op ieder moment aanleiding vormen voor het uitrekenen van de herkomst van het grondwater. Het doel is dan ook het beschikbaar krijgen van een operationeel modelinstrumentarium voor het borgen en ontwikkelen van kennis over het grondwatersysteem. Koppeling van een relatief grove numerieke modelschematisatie aan een numeriek detail rond de pompputten vormt hierbij de uitdaging.

Binnen dit project is een koppeling toegepast tussen het numeriek (grove) regionale grondwatermodel (MODFLOW) en analytische deelmodellen in de directe omgeving van de pompputten met behulp van TimML. In onderstaande figuurwordt dit gevisualiseerd. Op dit moment is een eenvoudige koppeling beschikbaar en wordt gewerkt aan een iteratieve koppeling tussen MODFLOW en TimML.

De berekende stijghoogte van TimML/MODFLOW, samen met de analytische oplossing. De lijnen liggen op elkaar, wat de paarse kleur veroorzaakt (rood en blauw)