Koude~Warmte opslag

Er wordt op steeds grotere schaal gebruik gemaakt van de bodem als opslagplaats voor koude en warmte. Deze opslag vormt een onderdeel van zogenaamde Koude Warmte Opslag (KWO) systemen, waarmee de koeling en verwarming van steeds meer bedrijfsgebouwen worden ondersteund. Grondwater vormt de feitelijke drager van de warmte of de koude, terwijl de bodem fungeert als isolator. Gezien de milieurisico’s van dergelijke systemen is de aanleg vergunningplichtig gesteld.

Artesia is ondermeer gespecialiseerd in het optimaliseren van het infiltratie- en onttrekkingssysteem en het berekenen van de milieueffecten van dergelijke systemen.

Voorbeeld van een doorgerekend koude-warmte opslagsysteem in een inhomogene ondergrond.