MER Budel Eindhoven Nuland

In het kader van het MER optimalisatie van de waterwinning op Budel, Eindhoven en Nuland worden de hydrologische effecten van de voorgenomen verschuivingen in winvergunningen tussen de drie winlocaties bepaald. Hierbij is gebruik gemaakt van het bestaande regionale grondwatermodel voor Noord Brabant [TNO, 2002]. Dit model is rond de betrokken winningen aangepast aan de actuele inzichten over de bodemopbouw. Bovendien is rond de winningen meer hydrologisch detail opgenomen.

Verandering GHG voor 1 van de locaties.
Modelgrid van het omgevingsmodel en de inliggende detailmodelen.