Systeemanalyse Tilburg

Het technische beheer van de winning Tilburg is in 2006 door Brabant Water overgenomen van de Tilburgse Waterleidingmaatschappij. Brabant Water heeft zich voorgenomen om de winning en zuivering op korte termijn te renoveren. Tevens wordt hierbij overwogen om de zuivering van het grondwater afkomstig van de winning Gilze in de toekomst in Tilburg te gaan zuiveren.

Overzicht van REGIS-lagen en boringen in een raai.

Om een inschatting te kunnen maken van de toekomstige waterkwaliteitsontwikkeling is onderzocht hoe het grondwatersysteem van de winning Tilburg functioneert. Voor deze analyse zijn boorgegevens, stijghoogtemetingen, temperatuur- en waterkwaliteitsontwikkelingen in relatie tot elkaar geanalyseerd.
Uit deze analyse kunnen een aantal belangrijke conclusies worden getrokken die van belang zijn voor zowel het beschermingsniveau, de monitoring als de zuivering.