Effecten van kust-versterking op Solleveld

Artesia heeft in samenwerking met DHV en Wiertsema de effecten van de kustversterkingsmaatregelen bij Monster op de winning Solleveld van Dunea in beeld gebracht.

Dunea zuivert een deel van het drinkwater van Den Haag in de duinen bij Solleveld. Ter hoogte van deze winning/infiltratie is de kust versterkt (zie kustversterking Delflandse kust), én wordt de zandmotor aangelegd. Dit is een zandlichaam voor de kust van Monster van meer dan een kilometer breed. In de komende 30 jaar zal dit zand zich verspreiden langs de kust van Scheveningen en Hoek van Holland, waar het nieuw strand en duin zal vormen.

De zandmotor tijdens de aanleg op 28-03-2011 (foto: Rijkswaterstaat/Joop van Houdt). Klik voor meer foto's.

De kustversterking en de aanleg van van de zandmotor hebben effect op de hydrologie en daarmee op de waterwinning. De waterscheiding zal zich zeewaarts verplaatsen en het grensvlak tussen zoet en zout grondwater wordt beïnvloed. Zie deze video van Dunea voor een eenvoudige uitleg van de problematiek. Artesia heeft de effecten met behulp van modelberekeningen in beeld gebracht en vervolgens enkele maatregelen doorgerekend waarmee de effecten op de waterwinning kunnen worden verminderd.

Het verkregen inzicht is gebruikt om een meetprogramma op te zetten waarmee de zoutindringing als gevolg van de kustversterking kan worden gevolgd.

Het uit sonderingen afgeleide zoutgehalte voor de aanleg van de zandmotor.
Stroompaden voor één van de doorgerekende scenario's.