MATLAB

MATLAB is een computertaal en interactieve computeromgeving voor het ontwikkelen van algoritmen, data-visualisatie, data-analyse, en numerieke berekeningen. Door het gebruik in veel verschillende vakgebieden en universiteiten zijn er veel algoritmes beschikbaar op het internet. Ook levert the Mathworks bij MATLAB een aantal uitbreidingen zoals Simulink of de database-toolbox. In bijna elk project maken wij gebruik van MATLAB. Een groot voordeel van het gebruik van MATLAB is het feit dat alle voor een project gedane handelingen in een script staan en dus reproduceerbaar zijn. We gebruiken MATLAB ook voor de aansturing van andere computerprogramma’s zoals MODFLOW, of het schrijven van applicaties. Deze applicaties kunnen ook gebruikt worden door klanten zonder MATLAB-licentie. Alle Art-programma’s zijn dan ook in MATLAB geschreven.

Hydrologisch adviesbureau