MODFLOW

MODFLOW is een drie-dimensionaal eindige differentie grondwater stromingmodel, oorspronkelijk gemaakt door de USGS. MODFLOW is modulair opgebouwd, waarbij voor elke geohydrologische component aparte in- en uitvoer mogelijk is. Deze open structuur heeft MODFLOW gemaakt tot het meest gebruikte en ontwikkelde grondwaterstromingsprogramma ter wereld.

De afgelopen jaren maken wij veel gebruik van de meest recente MODFLOW-versie: MODFLOW 6. Deze versie is een compleet herziene rekencode, waarbij onder andere gridverfijning mogelijk is. Inmiddels zijn handige functies uit andere MODFLOW-versies, zoals het efficient doorrekenen van droogvallende cellen en stoftransport met dichtheidsafhankelijke stroming in MODFLOW 6 opgenomen. Hierdoor zijn we in staat om veel verschillende typen problemen door te rekenen.

Voor MODFLOW-2005 heeft Artesia de SWI (Sea Water Intrusion) package ontwikkeld. Tevens heeft Artesia een op MODFLOW gebaseerde methode voor gridverfijning ontwikkeld: MODGRID. Verder maken wij gebruik van het Open Source pakket Flopy om MODFLOW vanuit Python te besturen. De laatste jaren heeft Artesia nlmod ontwikkeld, om dit proces verder te stroomlijnen.

Voor het ijken van MODFLOW modellen en het in kaart brengen van de onzekerheid in grondwatermodellen maken wij gebruik van de door John Doherty ontwikkelde PEST-software.

Hydrologisch adviesbureau