SEAWAT

SEAWAT is een generiek computer programma, gebaseerd op MODFLOW en MT3DMS, dat is ontworpen om drie-dimensionale variabele dichtheids-stroming te berekenen in combinatie met meerdere soorten opgeloste stoffen en warmte transport. Het programma kan gebruikt worden voor een breed scala aan grondwater-problemen, zoals verzilting van polders of zoutwater-intrusie in grondwaterlagen aan de kust. SEAWAT maakt gebruik van de vertrouwde structuur van MODFLOW en MT3DMS. Zo kunnen de meeste van de veel-gebruikte pre-en post-processoren worden gebruikt om datasets te creëren en om de resultaten te visualiseren. SEAWAT is een open-source software. De broncode en software zijn gratis verspreid door de US Geological Survey (USGS).

Hydrologisch adviesbureau