FieldForm

FieldForm is een app voor Android en iOS om locatie-gebonden metingen in het veld te verrichten. De Android-app is te downloaden in de Play Store en de iOS-app in de App Store.

Locaties en metingen kunnen worden uitgewisseld via een FTP-server (eventueel via SFTP of FTPS voor de beveiliging). De eigenschappen van locaties worden opgegeven in een json-bestand, waarbij tevens de invoervelden en enkele instellingen zijn aan te passen. Hiermee kan de app naar wens geconfigureerd worden.

De app is de opvolger van de FieldLogger. Het grote voordeel van de nieuwe FieldForm is dat deze platform-onafhankelijk wordt ontwikkeld, waadoor onderhoud en verbeteringen eenvoudiger en sneller kunnen worden uitgevoerd. Bijna alle functies van de FieldLogger zijn reeds in de FieldForm gebouwd. De code is open-source en in te zien via GitHub.

Hydrologisch adviesbureau