ArtMod

Screenshot ArtMod

Met ArtMod maakt u op een snelle manier een lokaal numeriek grondwatermodel (MODFLOW).

Met ArtMod is het mogelijk om grondwaterstanden te berekenen als functie van de grondwateraanvulling, oppervlaktewaterpeilen en de geologische eigenschappen van de ondergrond. Het programma integreert GIS, SOBEK en veldmetingen en automatiseert de modelschematisatie. Hierdoor kunnen de huidige situatie en de effecten van hydrologische ingrepen op de stijghoogte snel in beeld worden gebracht.

Het programmascherm van ArtMod, met een uitleg van de verschillende programma-delen, is te zien in de onderstaande figuur.

Schermopbouw ArtMod met uitleg functionaliteiten
Visualisatie van het verschil tussen twee modelresultaten

Kenmerken van ArtMod:

  • Snelle eindige differentie oplosmethode voor meerlaagse grondwaterstroming
  • Eenvoudige aanpassing van de ruimtelijke en temporele discretisatie
  • Zowel stationair als instationair
  • Import uit shape en tekst formaat
  • Interactieve keuze van SOBEK scenario’s
  • Automatisch vergridden van waterlopen
  • Randvoorwaarde interpoleren uit gemeten stijghoogten
  • Vergelijking met gemeten stijghoogte
  • Visualisatie van stijghoogte, ontwateringsdiepten en verschillen tussen scenario’s
  • Export naar diverse GIS formatenIndien u interesse heeft in het programma ArtMod, neem dan contact op met Frans Schaars of Frank van Vliet (0182-387138)

Hydrologisch adviesbureau