ArtSoll

ArtSoll is een analyse-tool, speciaal ontwikkeld voor Dunea, waarmee de monitoringsgegevens van Solleveld ingelezen en geevalueerd kunnen worden. Dit met als doel om het effect van de Zandmotor en de recentelijk geplaatste beheersmaatregelen (pompputten) te kunnen analyseren.

artsoll screenshot

 

Het programma biedt de mogelijkheid om verschillende type monitoringsgegevens (stijghoogte, geleidbaarheid, debieten, draaiuren) in te lezen, waarna de gegevens ruimtelijk op kaart (2D en 3D) en in een grafiek te evalueren zijn. De volgende metingen kunnen worden ingeladen:

 • peilbuizen – waterstanden (mNAP) -> metingen uit ArtDiver
 • ctd divers – geleidbaarheid (mS/m) -> metingen uit ArtDiver
 • zoutwachters – geleidbaarheid (mS/m)artsoll tijd-diepte grafiek met geleidbaarheid zoutwachter
 • slimflex – geleidbaarheid (mS/m)
 • sonderingen – geleidbaarheid (mS/m)
 • peilbuizen – chloride (mg/l)
 • beheer – waterstanden (mNAP)
 • beheer – draaiuren cumulatief (u)
 • beheer – druk (bar)
 • beheer – debiet (m3/u)
 • beheer – debiet cumulatief (m3)
 • beheer – draaiuren per dag (u)

artsoll_3D weergave van geleidbaarheids sonderingen ingedeeld in zoet-zout-brak

Naast de visualisatie van alle metingen biedt de tool ook de mogelijkheid om de waterscheiding te berekenen op basis van de stijghoogtemetingen die zijn ingeladen. De waterscheiding wordt zowel ruimtelijk als in twee dwarsdoorsnedes weergegeven. Op deze manier is de waterscheiding voor verschillende meetperiodes te evalueren en kan worden bekeken in hoeverre de waterscheiding verplaatst.

artsoll_ruimtelijke weergave van het stijghoogtevlak en de berekende waterscheiding (blauwe stippellijn)

Tevens biedt het programma de mogelijkheid om de ligging van het zoutfront in beeld te brengen.

artsoll_dwarsdoorsnede geinterpoleerd stijghoogtevlak, stijghoogtemetingen (punten) en positie van de puinduinen (paars vlak)

Hydrologisch adviesbureau