ArtTim

Screenshot ArtTim

ArtTim is een gebruikersinterface, ontwikkeld voor Waternet, Brabant Water en WML, waarmee het mogelijk is om op eenvoudige wijze het analytische rekenpakket TimML te gebruiken.

TimML wordt ontwikkeld door Mark Bakker. Het is “open source” software voor het modelleren van grondwaterstroming met analytische elementen. TimML is geschreven in Python (eveneens open source). Het kenmerk van analytische berekeningsmethoden is een continue oplossing geven van grondwaterstroming. Dit houdt in dat je niet afhankelijk bent van een vooraf gedefinieerd grid of netwerk zoals bijvoorbeeld bij MicroFEM, MODFLOW en Triwaco. Het berekenen van grondwaterstroming met TimML vraagt van de gebruiker kennis van Python. Python bevat geen uitgebreide mogelijkheden om berekeningsresultaten te visualiseren. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van een ander programma zoals bijvoorbeeld ArcMap® of Matlab®.

ArtTim verzorgt het aansturen van TimML, het databeheer en de visualisatie (3D) van de berekeningen. Het kenmerk van ArtTim is de overzichtelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van de gebruikersinterface. Dit biedt de gebruiker de mogelijkheid om snel en eenvoudig berekeningen uit te kunnen voeren zonder dat daarvoor specifieke programmakennis vereist is. Kennis van het shape-formaat (ArcMap® of ArcView) en hydrologie is voldoende om met ArtTim aan de slag te kunnen.

ArtTim gebruikt het Esri-shape formaat als standaard in- en uitvoer. Het shape-formaat heeft als voordeel dat het de eigenschappen van elementen koppelt aan ruimtelijke ligging. Veel bedrijven in de watersector beschikken inmiddels over Esri-GIS producten (ArcGis 9x en ArcView). In de praktijk blijkt het shape-formaat veelvuldig te worden gebruikt voor gegevensopslag en gegevensuitwisseling. Het shape-formaat is een zogenaamd “White-paper” formaat. Dat wil zeggen dat het formaat een open code heeft en als zodanig vrij beschikbaar is voor iedereen.

ArtTim biedt modellering op basis van de volgende TIM-elementen:

 • AQ: Aquifer definitie van de ondergrond
 • CONSTANT: Constante stijghoogte-referentie
 • UFLOW: Op te geven uniforme stroming
 • TRIPLE: Puntelement om uniforme stroming te definiëren
 • WELL: Puntelement om een verticale put te definiëren
 • COLLECTORWELL: Puntelement om een horizontale put te definiëren
 • LINESINK: Lijnelement met flux van de waterlopen
 • HEADLINESINK: Lijnelement met een vast peil van de waterlopen
 • RESLINESINK: Lijnelement met peil en weerstand (sloten)
 • LINESINKDITCH: Lijnelement met gegevens van gekoppelde waterlopen
 • POLYAREASINK: Vlakelement met vaste flux (grondwateraanvulling)
 • CIRCAREASINK: Puntelement (centrum) van een cirkelvormig vlak met vaste flux (grondwateraanvulling)
 • POLYGONINHOM: Vlakelement met definitie van de ondergrond (afwijkend van AQ).
Schermopbouw ArtTim

ArtTim biedt de volgende mogelijkheden:

Berekening en visualisatie van:

 • Stationaire stijghoogten en fluxen
 • Stroombanen vanaf onttrekkingsputten tegen de stromingsrichting in
 • Stroombanen vanaf op te geven startpunten
 • Bijdrage-grid (met procentuele bijdrage vanaf maaiveld aan winning, herkomst)
 • Response curve

Files import / export:

 • Import shapes met TIM-elementen
 • Import DAWACO (volgens DAWACO configuratie Brabant Water)
 • Import MENYANTHES
 • Import TXT-bestanden (bijvoorbeeld startpunten.txt)
 • Import TIFF-bestanden (kaarten als achtergrond)
 • Export shapes (type: point, polyline, polygon)
 • Export TXT-bestanden met stroombanen en reistijden

Indien u interesse heeft in het programma ArtTim, neem dan contact op met Frans Schaars of Frank van Vliet (0182-387138)

Hydrologisch adviesbureau