Tijdreeksanalyse

Tijdreeksanalyse is een techniek om relaties tussen verschillende systeem-variabelen te leggen. Zo kan, in een natuurlijk hydrologisch systeem, het verband tussen de belangrijkste inputs (neerslag en verdamping) en de belangrijkste outputs (grondwaterstand en afvoer) meestal goed worden gelegd. Dit maakt het mogelijk om relatief snel en eenvoudig een goed inzicht te krijgen in de hydrologische data.

Omdat er vaak meer stressfactoren een rol spelen, de verbanden niet lineair zijn en de metingen of schattingen van veel termen vaak onnauwkeurig zijn ontstaat er in een dergelijke analyse ruis en zijn de gevonden relaties omgeven met een onzekerheidsmarge. Hoe korter de reeksen hoe groter de onzekerheidsmarge is. Ondanks deze beperkingen is tijdreeksanalyse een neutrale techniek, waarin verbanden gekwantificeerd kunnen worden en waarmee de betrouwbaarheid van deze relaties bepaald kunnen worden.

Voor tijdreeksanalyse maken wij gebruik van de computerprogramma’s Menyanthes en Pastas, afhankelijk van het type onderzoek en de wensen van de opdrachtgever. Met beide pakketten is het mogelijk grote hoeveelheden tijdreeksen te analyseren, te beoordelen en te interpreteren. Het voordeel van Pastas is daarbij dat de volledige code open-source is, en daardoor is aan te passen naar de behoefte van de opdrachtgever en de vereisten van de studie. Pastas is door Artesia in samenwerking met de TU Delft ontwikkeld en wordt continue verder ontwikkeld.

Hydrologisch adviesbureau